Nieuwe inreisbestemmingen voor Duitsland

15.05.2020

Nordrhein-Westfalen verandert zijn voorschriften voor de inreis- en terugreis. Deze zijn vanaf vrijdag 15 mei van toepassing.

De basisregels die in Noordrijn-Westfalen van toepassing zijn, zijn:

1. Personen die meer dan 72 uur in het buitenland zijn geweest en vervolgens Duitsland binnenkomen, moeten niet meer rechtstreeks naar hun eigen huis of andere accommodatie gaan en deze niet voor 14 dagen verlaten. Ze moeten zich niet meer melden bij het gezondheidsbureau van hun wijk of stad.

Deze voorschriften gelden alleen maar voor retourreizigers uit EU- en met Schengen geassocieërde landen (naast de EU-landen IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland) en uit Groot-Brittannië. Voor alle anderen landen zijn de oude voorschriften nog steeds geldig.

2. Er zijn uitzonderingen op deze basisregel, die het proportionaliteitsbeginsel in stand houden, de grensoverschrijdende co-existentie in stand houden en het functioneren van onze gemeenschap garanderen:

a) Uitgesloten zijn vooral grenspendelaars - d.w.z. personen die het land dagelijks of voor maximaal 5 dagen binnenkomen en verlaten vanwege hun beroep of
opleiding (school, universiteit).

b) Uitgesloten zijn personen die zich bezighouden met het internationale vervoer van personen, goederen en koopwaar.

c) Uitgesloten zijn personen wier activiteiten noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de gezondheidsdiensten en de taken van de staat.

d) Ten slotte zijn personen die een geldige reden hebben om te reizen, uitgesloten. Dit omvat in het bijzonder sociale redenen zoals gedeelde voogdij, dringende medische behandeling, zorg voor kinderen, zorg voor familieleden, begrafenissen, bruiloften en dergelijke. Deze uitzonderingen zijn van toepassing zonder dat een speciale vergunning van een autoriteit nodig is.

3. Verdere uitzonderingen en vrijstellingen kunnen per geval worden toegestaan. In dit geval is het bureau voor de openbare orde van de stad of gemeente hiervoor verantwoordelijk. Zij kan met name personen toestaan hun verblijfplaats binnen de termijn van 14 dagen te verlaten om dringende maatregelen te nemen die niemand anders voor hen kan uitvoeren. Het kan ook personen die na hun binnenkomst negatief op Corona zijn getest, vrijstellen van de verplichting om 14 dagen in hun woonplaats te blijven.

Bovenstaande toelichtingen zijn niet de wettelijk bindende tekst. Je kunt het HIER vinden. De voorschriften zijn tot en met 25 mei 2020.
De tekst is alleen maar in Duits beschikbaar.

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 630
Fax: +32 (0)87 789 633
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Farbbalken
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen