Studies

Studies

De Euregio Maas-Rijn geeft opdracht tot studies op verschillende thematische gebieden om ontwikkelingen, problemen, kansen, etc. vast te leggen en deze kennis te gebruiken om toekomstige projecten aan te pakken.

Hieronder vindt u enkele van deze studies, maar ze zijn niet altijd in het Nederlands beschikbaar. 

Cultuur

Culturele en creatieve industrieën in de stedelijke regio Aken en de Euregio Maas-Rijn

De rol van de cultuur en de creatieve industrie in de EMR (2014).

Studie alleen maar in DE beschikbaar.

T4CBC-AEBR van de mobiliteit van professionals uit de kunst- en cultuursector naar patchworkwerker in Europa

Beschrijving van de belemmeringen voor de mobiliteit van culturele werkers en aanbevelingen van de T4CBC (2016).

Toegevoegde waarde van culturele en creatieve industrieën in grensregio's T4CBC-AEBR

De rol van de culturele en creatieve industrieën in grensregio's (2014).

Studie alleen maar in DE beschikbaar.

 

gezondheidszorg

Compendium van het WHO-RHN-congres in de Euregio

Het thema van het congres was "Hoe zet je de mens in het middelpunt van het beleid voor gezondheid en duurzame ontwikkeling". (2019) 

Scaling up projects and initiatives for better health

Uitbreiding van projecten en initiatieven voor een betere gezondheid. (2016)

Improving the lives of people with dementia and old-age depression

Verbetering van de leefsituatie van mensen met dementie en ouderdomsdepressie in de Euregio Maas-Rijn. (2018)

 

The Art of Growing Older

Studie voor een seniorenvriendelijke Euregio (2017).

Assessment report senior friendly EMR

Eindrapport over een seniorenvriendelijke Euregio. (2019)

Op zoek naar de Euregio factor

Zoek naar Euregionale uitgangspunten voor een gezond Limburg. (2018) 

EMRaDi report

Eindverslag van het Interreg-project dat de behoeften van patiënten en hun families met zeldzame ziekten onderzoekt. (2020)

 

Social Norms Approach - Resultaten van de doelgroep 12-26 jaar

Studie over het gebruik van alcohol, cannabis en videospelletjes bij jongeren van 12 tot 26 jaar. (2021)

Social Norms Approach - Resultaten van de doelgroep 55 plussers

Studie over alcohol- en geneesmiddelengebruik bij personen ouder dan 55 jaar. (2021)

Impact COVID-19 op Euregio Maas-Rijn

Deze factsheet beschrijft de resultaten van het project ‘De impact van COVID-19 op de Euregio Maas-Rijn (EMR)’. 

Het doel van het project is om de impact van COVID-19 op dit gebied te beoordelen. 

De uitkomstenvan dit project kunnen als voorbeeld dienen voor mogelijke effecten van COVID-19 in andere grensregio’s in de Europese Unie, of zelfs breder. (2021)

 

grensoverschrijdende studies

Deze studie heeft tot doel de totale economische kosten te kwantificeren in termen van het verlies aan BBP en werkgelegenheid als gevolg van juridische en administratieve belemmeringen voor landgrensregio's, met inbegrip van de grenzen met Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland en Andorra. (2017)

Grenzraumatlas - Arbeitsmaterialien aus dem BMBF-Projekt Cohesion in Border Regions (CoBo)

De grensregioatlas visualiseert werkmateriaal van het CoBo-project (Cohesion in Border Regions), dat wordt gefinancierd door het federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek Duitsland (2021-2023). Hierin worden de grensregio's met Duitse deelname vanuit verschillende perspectieven belicht en ten opzichte van elkaar gepositioneerd. (2023)

Innerstaatliche Vernetzung von Grenzregionen

Deze studie onderzoekt de interstatelijke connectiviteit van grensregio's in alle negen buurlanden van Duitsland en in drie andere Europese landen, namelijk Hongarije, Italië en Zweden. (2020)

Living in a cross-border region: seven stories of obstacles to a more inegrated Europe

Deze zeven "showcases" laten zien waar grensregio's laboratoria zijn voor meer cohesie binnen Europa, maar waar deze cohesie mislukt door nationale obstakels. (2021)

 

ITEM Cross-border Impact Assessment 2019

ITEM publiceert jaarlijks een studie over de impact van grensoverschrijdende samenwerking in onze Euregio Maas-Rijn. (2019)

ITEM Cross-border Impact Assessment 2020

ITEM publiceert jaarlijks een studie over de impact van grensoverschrijdende samenwerking in onze Euregio Maas-Rijn. (2020)

ITEM Cross-border Impact Assessment 2021

ITEM publiceert jaarlijks een studie over de impact van grensoverschrijdende samenwerking in onze Euregio Maas-Rijn. (2021)

ITEM Cross-border Impact Assessment 2022

ITEM publiceert jaarlijks een studie over de impact van grensoverschrijdende samenwerking in onze Euregio Maas-Rijn. (2022)

 

ITEM Cross-border Impact Assessment 2023

ITEM publiceert jaarlijks een studie over de impact van grensoverschrijdende samenwerking in onze Euregio Maas-Rijn. (2023)

 

belangenbehartiging

Stop Geo-blocking!

De studie, die werd ondersteund door het programma b-solutions, analyseert de juridische en administratieve belemmeringen voor de toegang tot audiovisuele inhoud en informatie online. Voor zover de EMR een vergevorderde Europese integratie kent, wonen en/of werken veel grenspendelaars in het buurland, hebben zij niet dezelfde toegang tot deze inhoud om hun interculturele competenties te ontwikkelen. De studie analyseert de mogelijkheden om deze toegang te garanderen, gezien het feit dat deze bestaat voor kabeltelevisie. (2019)

 

duurzame ontwikkeling

Ruimte voor groene infrastructuur in het Drielandenpark

Deel 1: Vergelijkende analyse van natuur- en landschapsbescherming en ontwikkelingsgebieden in de Euregio Maas-Rijn, inclusief vergelijkende tabellen en kaart met ruimtelijke representatie van de zones in het EMR-gebied, 

Deel 2: Projectontwikkelingsaanbevelingen voor grensoverschrijdende groene infrastructuur en defragmentatie.

 

egts euregio maas-rijn

EGTS EMR - tweede fase van de EGTS: integratie van het lokale niveau en de Euregionale netwerken

De hervorming van de Euregio Maas-Rijn van een stichting tot een Europese groepering voor territoriale samenwerking voorziet in een tweede fase om de steden en gemeenten beter te betrekken bij de dagelijkse grensoverschrijdende werkzaamheden van het EMR-bureau en bij de besluitvormingsorganen van de EGTS. In deze studie worden verschillende modellen ontwikkeld voor de integratie van steden en gemeenten in de huidige structuur. 

 

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming