Arbeitsmarkt, Unterricht und Ausbildung

GrenzNetz

De adviescentra in de Europese grensregio's zijn voldoende bekend met de voor grenspendelaars relevante problemen op het gebied van fiscaal, sociaal en arbeidsrecht. Maar ondanks de beste professionele kennis beperken de individuele adviescentra zich vaak tot het oplossen van de geanalyseerde problemen of het effectief implementeren van de oplossingsrichtingen (naast het verstrekken van advies aan burgers).

Omdat de mobiliteitsproblemen en -belemmeringen in de respectievelijke grensregio's vaak vergelijkbaar zijn en dezelfde structurele of juridische oorzaken hebben, werd het grensnetwerk Grensnet in 2009 in Aken opgericht. Dit innovatieve samenwerkingsnetwerk tussen de grensregio's is gebaseerd op twee duidelijke doelstellingen:

  • De vaardigheden van deskundigen in de grensregio's worden gebundeld en de uitwisseling van kennis wordt verdiept. Tegelijkertijd worden gezamenlijke oplossingen ontwikkeld om belemmeringen voor mobiliteit weg te nemen.
  • De behoeften en oplossingen die aan de nationale regeringen en de Europese instellingen worden voorgelegd, krijgen een groter politiek gewicht wanneer zij worden ondersteund door een gezamenlijk optreden.

Het Grensnet is ervan overtuigd dat de samenwerking een volgende stap is op weg naar meer Europa in onze grensregio's!

Grenznetz
 
 
 

VERDERE PROJECTEN

 
 

Thema's

 
 
Economie en innovatie
Economie en innovatie
1
Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
2
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
3
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
4
Veiligheid
Veiligheid
5
Mobiliteit en infrastructuur
Mobiliteit en infrastructuur
6
Landschap en Klimaat
Landschap en Klimaat
7
Territoriale analyse
Territoriale analyse
8
Belangenbehartiging en regiomarketing
Belangenbehartiging en regiomarketing
9

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming