Easy Connect en Maas

Het nieuwe project met de naam Easy Connect bouwt voort op de succesvol geteste technologie voor grensoverschrijdende ID-ticketing uit het afgeronde project „European Travellers Club (ETC)“ en ontwikkelt deze verder. 

Naast de AVV als Lead Partner zijn de projectpartners aan Duitse zijde ASEAG, NVR, VRS, VDV-ETS, DB Regio en het Kompetenzcenter Digitalisierung. De biijbehorende activiteiten aan Nederlandse zijde worden uitgevoerd en en gefinancierd in het kader van het door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Limburg uitgevoerde project Mobility as a Service (MaaS NL).

Tot de belangrijkste ontwikkelingswerkzaamheden in het kader van Easy Connect behoort het creëren van een smartphone-gebaseerde oplossing voor grensoverschrijdende ticketing. Daartoe wordt in een eerste fase een interoperabele barcode ontwikkeld en op elkaar afgestemd, die in de toekomst wordt uitgegeven op de smartphone van de reiziger en het hem/haar mogelijk maakt om grensoverschrijdend te reizen. De uitgifte van de barcode op een smartphone wordt in eerste instantie tijdens een eerste pilotfase op de tussen Aken en Maastricht rijdende RE 18 getest. In een volgende stap wordt de pilotcorridor dan uitgebreid tot Keulen. Hierbij dient dan ook aan Duitse zijde een afstandsafhankelijk tarief van toepassing te worden.

Voor de reiziger wordt het daarmee merkbaar eenvoudiger een ticket niet alleen voor grensoverschrijdende, maar ook aanbieder-overstijgende reizen te verkrijgen. Het vinden van informatie, boeken en betalen geschiedt dan heel makkelijk via de vertrouwde app, zodat taal- en tariefbarrières tot het verleden behoren. Overeenkomstig het roaming-principe is het de bedoeling om in de toekomst ook andere mobiliteitsservices – b. v. Bike- en Carsharing – grensoverschrijdend te kunnen boeken en gebruiken. De ID-ticketing-technologie maakt zo het gebruik van verschillende mobiliteitsloplossingen met slechts één account mogelijk – zonder dat persoonlijke data aan andere aanbieders doorgegeven hoeven te worden.

Met de nu beginnende werkzaamheden in het project Easy Connect worden belangrijke stappen gezet in het verwijderen van barrières in het grensoverschrijdend OV en het opzetten van grensoverschrijdende interoperabele ticketing. Voor de reiziger wordt het hierdoor zo gemakkelijk als nooit tevoren om grensoverschrijdend met bus en trein, en in de toekomst zelfs multimodaal, onderweg te zijn.

Het project wordt in nauwe samenwerking met de Nederlandse zijde (in het bijzonder het Nederlandse Ministerie van IenW en de provincie Limburg) uitgevoerd. Aan Nederlandse zijde ligt de focus in het kader van het MaaS-project vooral op de verbinding van verschillende mobiliteitsaanbieders, waarbij de ID-technologie eveneens een toekomstgerichte oplossing biedt om verschillende vormen van mobiliteit met elkaar te verbinden. Op die manier wordt het voor de klant mogelijk om verschillende mobiliteitsvormen met één enkel account gemakkelijk via de app te gebruiken.

De aanbesteding voor de MaaS pilot in Limburg, waarvan de focus vooral ligt op de grensoverschrijdende verbinding van mobiliteitsaanbieders, is gewonnen door Arriva. Om een grensoverschrijdend MaaS-systeem te realiseren, werkt Arriva samen met de firma’s Tranzer en Intraffic, die beide reeds in het verleden op succesvolle wijze bedrijfsoverstijgende e-ticketing mogelijk hebben gemaakt, zoals b.v. de ontwikkeling van een multimodale routeplanner met geïntegreerde ticketing.

Het doel van het project is het om zo veel mogelijk mobiliteitsaanbieders met elkaar te verbinden en zo multimodaal reizen mogelijk te maken. Een sterke focus ligt daarbij echter ook op het versterken van het OV en de integratie van het grensoverschrijdende OV-ticketing. De AVV en De Lijn zijn hierbij reeds een vast onderdeel van een internationale werkgroep die zich in de geplande MaaS-pilot richt op het thema grensoverschrijdende ticketing. In deze context wordt ook de integratie van het ticketing voor de overige Belgische partners nagestreefd, namelijk  SNCB en TEC.

 
 

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming