Wirtschaft und Innovation

Innovatie kent geen grenzen

INTERREG MAAS-RIJN

Het Interreg VI-A MR-programma investeert 125 miljoen euro aan EFRO-middelen in projecten in de Euregio Maas-Rijn. Een groot deel hiervan gaat naar economische en innovatieprojecten.

Interreg Euregio Meuse-Rhine

The Locator-Euregio Locator

Beide economische databanken vatten euregionale bedrijven in een oogopslag samen.


 
Wirtschaft und Innovation

economie en innovatie

Voorzieningen en aanbod - Actuele projecten

 
 

Euregio Meuse-Rhine Chambers of Commerce

De kamer van koophandel treedt op als katalysator en tussenpersoon voor handel, industrie en investeringen in de Euregio Maas-Rijn.

 
 
 
 
 

“De beste manier om de toekomst te voorspellen, is ze zelf te maken.”

Abraham Lincoln

De Euregio Maas-Rijn laat bij de “ontwikkeling van morgen” niets aan het toeval over.

In de Euregio Maas-Rijn zijn 250.000 bedrijven en 300 onderzoeks- en competentiecentra. Ze vormen een stevige basis voor innovatieve productiemogelijkheden. Vooral de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s)/ midden- en kleinbedrijven (mkb's)vormen de dynamische motor binnen de Euregio Maas-Rijn.

De Euregio Maas-Rijn zet zich in voor de samenwerking van de kennisinstellingen en hun kennisoverdracht naar de kmo's / mkb's en de industrie.

Met een bruto regionaal product van 121,1 miljard euro is het gebied een goed presterende economie met een groot potentieel.

Dit succes is vooral te danken aan de geografische ligging en een stevige infrastructuur in het Noordwest-Europese kerngebied.


Werkgroep Logistiek

De Belgische provincies Limburg en Luik, de Duitstalige Gemeenschap, een gedeelte van Nederlands Limburg en Regio Aken streven binnen de Euregio naar een optimale euregionale samenwerking.

De betrokken regio’s wensen via de werkgroep EMR Logistiek grensoverschrijdende dynamiek op het vlak van logistiek binnen de Euregio Maas-Rijn te bevorderen en barrières op het vlak van logistiek aan de EMR-binnengrenzen te helpen wegnemen. Hierbij kan iedere regio haar individuele logistieke troeven maximaal uitspelen.

Tijdens een eerste plenaire, virtuele bijeenkomst op 8 december 2020 vergeleken de vertegenwoordigers van de betrokken regio’s hun prioritaire doelstellingen op korte, middellange en lange termijn, en de bijhorende knelpunten.

Voor de korte en middellange termijn werden onderwijs en digitalisering als voornaamste uitdagingen geïdentificeerd, evenals de verkeerscongestie in de agglomeraties rondom de steden.

In de komende maanden zal de werkgroep aan de hand van een roadmap concrete acties oplijsten en ten uitvoer brengen die de grensoverschrijdende logistieke dynamiek tussen de partnerregio’s bevorderen.

Op lange termijn spelen enkele infrastructurele uitdagingen.

 
 

 
 

Uittreksel uit de strategie

Economie en innovatie

EMR 2030
 

Contactpersoon

Carine Van Hove
Vertegenwoordiger
Provincie Limburg (BE)

+32 (0)87 789 636
crnvnhvrg-mr


 
 
 
 

Thema's

 
 
Economie en innovatie
Economie en innovatie
1
Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
2
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
3
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
4
Veiligheid
Veiligheid
5
Mobiliteit en infrastructuur
Mobiliteit en infrastructuur
6
Landschap en Klimaat
Landschap en Klimaat
7
Territoriale analyse
Territoriale analyse
8
Belangenbehartiging en regiomarketing
Belangenbehartiging en regiomarketing
9

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming