Arbeitsmarkt, Unterricht und Ausbildung

EMRLingua

EMRLingua is een door INTERREG V-A-EMR en dus door de EU gefinancierd project. Dit project beoogt de versterking van de waarde van de buurtalen Frans, Duits en Nederlands en de aandacht voor interculturele competenties op lagere, middelbare en vmbo/mavo in de Euregio Maas-Rijn.

Dankzij een verlenging loopt het project van maart 2021 tot november 2023.

Het project heeft een totale begroting van € 2.718.485,90, waarvan 1.565.158,83 € is afkomstig uit EFRO-middelen.

EMRLingua Logo
 

het project

Sinds begin maart 2021 bestaat er een netwerk ter versterking van het euregionale onderwijs. Het doel van het project is dat de grenzen minder een belemmering vormen op het gebied van de arbeidsmarkt, studeren en wonen. Daardoor wordt het potentieel van de Nederlands-Belgisch-Duitse grensregio als geheel beter benut. Barrières zoals culturele vooroordelen of een gebrek aan taalkennis kunnen doelgericht geslecht worden.

Aantrekkelijke lessen met inzet van native speakers en het gebruik van attractief (digitaal) euregionaal lesmateriaal, grensoverschrijdende uitwisselingen,bezoeken en stages waardoor leerlingen in direct contact komen met de buurtaal, buurtaalsprekers en buurregio’s moeten leerlingen ertoe aanzetten om de buurtalen te leren. De mogelijkheid van het behalen van certificaten (voor leerlingen) en labels (voor scholen) kunnen als extra stimulans dienen en de kansen op de euregionale arbeidsmarkt versterken. Leerlingen kunnen hun ervaringen, activiteiten en certificaten documenteren in een digitaal euregionaal leerlingenportfolio.

De directe nabijheid van drie talen biedt enorm veel mogelijkheden om op een natuurlijke, ongedwongen wijze met de buurtaal en de sprekers van die taal in contact te komen en de benodigde interculturele competenties te ontwikkelen. De behoeften en knelpunten betreffende het buurtalenonderwijs en interculturele competenties worden wetenschappelijk onderzocht door het UM Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility (ITEM). Het onderzoek zal een overzicht van mogelijkheden en aanbevelingen opleveren, b.v. wat betreft het inzetten van native speaker docenten.

Doelstelling: Euregionaal netwerk ter versterking van het euregionaal onderwijs

Om het buurtaalonderwijs in de EMR een duurzame structuur te geven en kennis en kunde euregionaal te bundelen en synergie-effecten te creëren, dient met behulp van dit project een euregionaal coördinatie- en expertisecentrum voor buurtalen en interculturele competenties te worden opgericht, van waaruit een netwerk van scholen, docenten en andere experts op het gebied van buurtaalonderwijs en interculturele competenties wordt onderhouden en ondersteund. Dit centrum (en de daarbij behorende website) zal dienen als centraal aanspreekpunt. Het is de bedoeling dat het centrum na afloop van het project gedragen wordt door de partnerregio’s. Het centrum moet een duurzame verbinding met de verschillende onderwijsinstellingen en -instanties garanderen.

Ook het beheer van de schoollabels Euregioprofielschool en Euregioschool zal bij het coördinatiecentrum worden ondergebracht. Tevens coördineert, faciliteert en ondersteunt het centrum bij het actualiseren en uitwisselen van bestaand euregionaal lesmateriaal en stelt dit op de te ontwikkelen website ter beschikking. Het project is met name gericht op de ontwikkeling van een multimediaal aardrijkskundelesboek en euregionaal kaartmateriaal. Dit is ook bereikt in de vorm van GeoRegioEMR.

 
 

Aanbod aan scholen

Het EMRLingua team zet zich in om de aan het project deelnemde scholen in verschillende zaken te ondersteunen en te informeren.

Ontdek hoe het team uw school kan ondersteunen:

CONTACT

U wilt met de project leiding contact op nemen? Stuur dan en email aan

 EMRLngrg-mr 

of

plhlsgnsrg-mr

 
 

Project Partners

Geassocieerde Partners

Met de steun van

 
 
Provincie Limburg
Ostbelgien
 
 
NRW_MWIDE
 

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming