EMR-Team

Organen en EMR-Bureau

Organen

De Vergadering is het besluitvormingsorgaan van de Euregio Maas-Rijn (EMR). Zij beslist over de begroting en het werkplan van de EMR. Het Bestuur houdt toezicht op de dagelijkse activiteiten van de EMR en is het uitvoerend orgaan.

Het voorzitterschap van de Vergadering en het Bestuur wisselt om de drie jaar. Van 2019 tot 2022 is de heer Luc Gillard voorzitter van de Euregio Maas-Rijn.

Een schematische weergave van de besluitvormingsorganen en zetels kan hier worden gedownload :

 
 
De heer Luc Gillard, Voorzitter van de Euregio Maas-Rijn, gedeputeerde-voorzitter van de Provincie Luik 
De heer Luc Gillard, Voorzitter van de Euregio Maas-Rijn, gedeputeerde-voorzitter van de Provincie Luik
 

Vergadering

Elke partnerregio stuurt zeven stemgerechtigde leden en twee adviserende leden naar de Vergadering, waardoor het totaal aantal leden op 45 komt. Er is rekening gehouden met verschillende besluitvormingsniveaus om ervoor te zorgen dat vertegenwoordigers van het wetgevende, uitvoerende, lokale en economische niveau aan de vergaderingen deelnemen.

Bestuur

Het EMR-bestuur bestaat uit 2 vertegenwoordigers van elke partnerregio. Het Bestuur ondersteunt de dagelijkse activiteiten van het kantoor in Eupen.


EMR-bureau

Het EMR-bureau coördineert de samenwerking binnen de EMR en is uitvoerende administratie.

 

Medewerkers

 
 

Michael Dejozé
Directeur

+32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
 

Ronja Schmetz
Office Manager

+32 (0)87 789 639
rnjschmtzrg-mr

Tamara Koenen
Communication Manager

+32 (0)87 789 653
tmrknnrg-mr

 
 
 

Vertegenwoordigers van de partnerregios

 
 

Jan Schliewert
Vertegenwoordiger
Region Aachen Zweckverband

+32 (0)87 789 639
jnschlwrtrg-mr

Rudolf Godesar
Vertegenwoordiger
Ostbelgien 

+32 (0)87 789 639
rdlfgdsrrg-mr

 

Eric Lemmens
Vertegenwoordiger
Provincie Limburg (NL)

+32 (0)87 789 637
rclmmnsrg-mr

Marc Genten
Vertegenwoordiger
Provincie Luik

+32 (0)87 789 639
mrcgntnrg-mr

 
 

Projectleider en -medewerker

 
 

Paul Hölsgens 
Projectleider
youRegion

+32 (0)87 789 638
plhlsgnsrg-mr

Pascal Bittner
Projectmedewerker
youRegion 

+32 (0)87 789 639
psclbttnrrg-mr

 

Anja Brüll
Projectleidster
Drielandenpark

+32 (0)87 789 644
njbrllrg-mr

Sonja Fickers
Projectleidster
People to People

+32 (0)87 789 642
snjfckrsrg-mr

 

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 630
Fax: +32 (0)87 789 633
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Farbbalken
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen