EMR

Organen en EMR-Bureau

Organen

De Vergadering van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) is het besluitvormingsorgaan van de Euregio Maas-Rijn (EMR). Zij beslist over de begroting en het werkplan van de EMR. Het Bestuur houdt toezicht op de dagelijkse activiteiten van de EMR en is het uitvoerend orgaan.

Het voorzitterschap van de Vergadering en het Bestuur wisselt om de drie jaar. Van 2022 tot 2025 is de heer Emile Roemer Voorzitter van de Euregio Maas-Rijn.

Een schematische weergave van de besluitvormingsorganen en zetels kan hier worden gedownload :

 
 
De heer Emile Roemer, Voorzitter van de Euregio Maas-Rijn, 
Commissaris van de Koning in de Nederlandse provincie Limburg 
De heer Emile Roemer, Voorzitter van de Euregio Maas-Rijn,
Commissaris van de Koning in de Nederlandse provincie Limburg
 

Bestuur en Vergadering

Het EMR-bestuur bestaat uit 2 vertegenwoordigers van elke partnerregio. Het Bestuur ondersteunt de dagelijkse activiteiten van het kantoor in Eupen.

Elke partnerregio stuurt zeven stemgerechtigde leden en twee adviserende leden naar de Vergadering, waardoor het totaal aantal leden op 45 komt. Er is rekening gehouden met verschillende besluitvormingsniveaus om ervoor te zorgen dat vertegenwoordigers van het wetgevende, uitvoerende, lokale en economische niveau aan de vergaderingen deelnemen.


EMR-bureau

 
 
 

Michael Dejozé
Directeur

+32 (0)87 789 641
nfrg-mr

 

Ronja Schmetz
Assistentie van de directeur
Verantwoordelijke voor human resources

+32 (0)87 789 641 
rnjschmtzrg-mr

Marc Genten
Project & office coordinator

+32 (0)87 789 637
mrcgntnrg-mr

 

Tamara Koenen
Communication Manager

+32 (0)87 789 653
tmrknnrg-mr

Nathalie Drykoningen
Office Manager

+32 (0)87 789 629
nathaliedrykoningen@euregio-mr.eu

 

Dorina Konze
Secretariaat (EMR Organen)

+32 (0)87 789 638
dorinakonze@euregio-mr.eu

Harrie Houben
Boekhouding

+32 (0)87 789 639
info@euregio-mr.eu

 
 
 
 

Vertegenwoordigers van de partnerregios

 
 

Jan Schliewert
Vertegenwoordiger
Region Aachen Zweckverband

+32 (0)87 789 630
jnschlwrtrg-mr

Michel Margraff
Vertegenwoordiger
Duitstalige Gemeenschap België

+32 (0)87 789 956

mchlmrgrffrg-mr

Michel Margraff
 

Theo Alsters
Vertegenwoordiger
Provincie Limburg (NL)

+32 (0)87 789 692
thlstrsrg-mr

Marc Genten
Vertegenwoordiger
Provincie Luik

+32 (0)87 789 637
mrcgntnrg-mr

 

Carine van Hove
Vertegenwoordiger 
Provincie Limburg (BE)

+32 (0)87 789 636 
crnvnhvrg-mr

 
 

Projectleider en -medewerker

 
 

Manuel Justen
Projectleider EMRLingua

+32 (0)87 789 635
mnljstnrg-mr

Roland Wolff 
Projectmedewerker EMRLingua

+32 (0)87 789 643
rlndwlffrg-mr

 
 
 
 

Anja Brüll
Projectleidster
Drielandenpark

+32 (0)87 789 644
njbrllrg-mr

Alexandra Silinski
Projectmedewerkster
Drielandenpark

+32 (0)87 789 624
lxndrslnskrg-mr

 
 
 

Sonja Fickers
Projectleidster
People to People

+32 (0)87 789 642
snjfckrsrg-mr

 
 
 

partnernetwerken

AG Charlemagne Grensregio

Patrick Hahne
AG Charlemagne -
Städteregion Aachen
Coördinator

+32 (0) 87 789 640

ptrckhhnrg-mr

Helga Klinkers
AG Charlemagne -
Parkstad Limburg
Coördinator

+32 (0) 87 789 610

hlgklnkrsrg-mr

 

MAHHL+ Steden

Youri Lebon

MAHHL+ Steden-
Gemeente Maastricht
Coördinator

youri.lebon@maastricht.nl

 

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming