Logo EVTZ

Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)

 
 

De Europese structuur, en dus ook die van de Euregio Maas-Rijn, is voortdurend in ontwikkeling.

Om tegemoet te komen aan de politieke en praktische uitdagingen van vandaag heeft de Vergadering daarom in maart 2017 besloten om de structuur van de Euregio Maas-Rijn aan te passen (zie Tijdslijn).


De keuze viel al snel op de in Europa gedefinieerde rechtsvorm van een EGTS: deze rechtsvorm bestaat sinds 2006 en is door de EU in het leven geroepen "om grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking tussen de lidstaten of hun regionale en lokale overheden te vergemakkelijken. Dankzij de EGTS kunnen deze partners gezamenlijke projecten uitvoeren, expertise uitwisselen en de ruimtelijke ordening beter coördineren." (Website van het Europees Parlement, informatiepagina over EGTS) 

Deze definitie was al in lijn met de waarden en doelstellingen van de Stichting en beloofde ook concrete meerwaarde:

·       Rechtsgrondslag van de Unie: een eigen Europese rechtspersoonlijkheid

De rechtsvorm die de EU in 2006 heeft gecreëerd, geeft het werk en de projecten van de EMR een zekere bescherming en een sterkere stem met betrekking tot de politieke aspecten van de samenwerking en de onderhandelingen over projecten, ook op trilateraal niveau. 

·  Het vergemakkelijken van uitwisselingen op Europees niveau 

Een uitwisseling van ervaringen en een gezamenlijke belangenbehartiging met soortgelijke EGTS zou mogelijk worden gemaakt. De EGTS-verordening zou iedere 7 jaar worden hernieuwd, waardoor een permanente aanpassing aan de Europese context mogelijk wordt.

·        Toegang tot EU-financiering

De EGTS hebben gemakkelijker toegang tot Europese financiering en hebben inspraak in de voorbereiding ervan. Bovendien kan een EGTS zelfstandig deelnemen aan EU-oproepen.

·        Een opwaardering van de bestaande organen

De Euregioraad en de Sociaaleconomische Raad zouden kunnen opgewaardeerd worden tot advies- of besluitvormingsorganen en de werkstructuren en bevoegdheden van de organen worden zo geoptimaliseerd.

·        De EGTS vertegenwoordigt een meer democratische structuur 

Een EGTS bevordert de transparantie en efficiëntie binnen de organen van de Euregio Maas-Rijn, maar ook ten opzichte van de burgers en de lokale/regionale partners.

·        De aansluiting van lokale en regionale actoren en partners bij de EGTS

Hierdoor kan de EMR lokaal worden verankerd, waardoor de aanwezigheid van de EMR bij de burgers en hun behoeften wordt vergroot. Daarnaast maakt een aansluiting ook een andere dimensie van samenwerking mogelijk.


Dit laatste punt zal in 2020 worden uitgewerkt onder de naam "EGTS 2.0". De meer geavanceerde vorm van de EGTS wordt zo de schakel tussen burgers, actoren en organisaties enerzijds en de partnerregio's en -lidstaten anderzijds. 


Sinds 4 april 2019 werkt de Euregio Maas-Rijn dus als een EGTS.

Mede dankzij de nieuwe rechtsvorm is het grensoverschrijdende karakter van haar werk belangrijker geworden. De EGTS is een miniatuur-Europa met al zijn voor- en nadelen. Dankzij haar nabijheid tot de lokale actoren blijft de EGTS echter altijd verbonden met de realiteit van het terrein en blijft zij dus sinds 1976 haar belangrijkste taak vervullen: het dagelijkse leven van alle burgers van de EMR in alle situaties vergemakkelijken door projecten en initiatieven over de grenzen heen te coördineren.

Orgaanhervorming en Officiële documenten

Een nieuwe oprichting van de EGTS-structuur is het Bestuur, die is ontstaan uit de Vergadering van de voormalige Stichting, de Euregioraad en de Sociaaleconomische Raad.

De integratie van de verschillende besluitvormingsniveaus van de partnerregio's verrijkt de grensoverschrijdende samenwerking en het democratische aspect.

Het onderstaande organisatieschema geeft de huidige structuur van de EGTS weer.

Hieronder vindt u ook de statuten en de overeenkomst van de EGTS Euregio Maas-Rijn.

De EU informeert

De EU houdt haar burgers op de hoogte van de EGTS en hun projecten:

Portaal EGTS van het Comité van de Regio's

Dit portaal informeert zowel het grote publiek als de bestaande EGTS over het laatste nieuws van de Europese buren.

• Futurium

Het Futurium-platform biedt onderdak aan een soort online agenda en discussieforums over verschillende onderwerpen, die regelmatig worden gevoed door EGTS, maar ook door actieve burgers, organisaties, enz.

• Covid-19 Exchange Platform

 Tijdens de pandemie hebben veel grensregio's bijgedragen aan de bestrijding van het virus. De EGTS vormen hierop geen uitzondering. Hier kunt u lezen wat er in de Europese grensregio's tegen het Coronavirus is gedaan.


EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming