banner

fonds voor euregionale onderwijsmobiliteit

Attention

ATTENTIE

Wilt u een subsidieaanvraag indienen voor een excursie/uitwisseling? Dan spijt het ons heel erg, want onze fondsen voor het kalenderjaar 2024 zijn al volledig uitgeput. Hieronder vindt u ook alternatieve financieringsmogelijkheden voor uw schoolreizen.

We zijn op zoek naar nieuwe financiering, dus blijf op de hoogte via onze Facebook of LinkedIn pagina!

 
 
 

De Euregio Maas-Rijn (EMR) ondersteunt:

  • uitwisselingen tussen tenminste twee scholen uit verschillende deelregio’s van de EMR;
  • bezoeken van scholen in een andere deelregio van de EMR.

Het gaat hierbij om:

-   Bezoeken aan buitenschoolse leerplaatsen, zoals aan musea, tentoonstellingen en historische plaatsen;

-   deelname aan stadsrondleidingen en cultuur- en sportevenementen.

  • stages in een organisatie in een andere deelregio van de EMR.
  • Collegiale uitwisselingen van ervaring en kennis van euregionale karakter tussen leraren en andere onderwijsfunctionarissen.

Financiering:

Per uitwisseling/schoolbezoek is een financiële ondersteuning van max. 700 € mogelijk:

-       max. 400 € voor reiskosten

-       max. 300 € voor entreegelden

Per stage is een financiële ondersteuning van max. 500 € mogelijk:

-       max. 200 € voor reiskosten

-       max. 300 € voor verblijfskosten

Voorwaarden en criteria:

  • De aanvraag moet worden ingediend vóór het bezoek/de uitwisseling/de stage;

  • Een onderwijsinstelling mag niet meer dan 1400 € per jaar als ondersteuning ontvangen;
  • Alle documenten moeten volledig worden ingevuld en ondertekend;
  • U stemt ermee in dat een EMR-medewerker uw activiteit kan documenteren in het kader van de EMR-public relations, met inachtneming van de EU Basisverordening Gegevensbescherming.

Aanvraagprocedure:

  • Het aanvraagformulier dient per post of per e-mail bij het EMR-bureau ingediend te worden.

  • Het EMR-bureau beslist over de toekenning van een subsidie na onderzoek van alle voorwaarden en criteria.

Andere financieringsmogelijkheden voor buitenschoolse activiteiten:

Förderkreis Deutsch-Niederländisches Jugendwerk (alleen Duitse en Nederlandse scholen): https://www.dnjw.eu/

Bel'J (alleen voor Belgische scholen): https://bel-j.be/nl/

Erasmus+: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/opportunities

Prins Filipfonds (alleen voor Belgische scholen): https://kbs-frb.be/nl/scholen-switch-lager-en-secundair-prins-filipfonds

       Documenten
       beschikbaar hier:

 

Contactpersoon

Roland Wolff
Projectmedwerker EMRLingua

+32 (0)87 789 643 
mrlngrg-mr

 

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming