banner

Geschiedenis en identiteit

Geschiedenis

De partnerregio’s van de Euregio Maas-Rijn zijn helemaal niet zo verschillend als op het eerste gezicht zou lijken. Natuurlijk zijn er staats- en taalgrenzen, maar geschiedkundig gezien zijn we zowel cultureel als economisch met elkaar verwant. Bovendien zijn er veel goede voorbeelden van geslaagde grensoverschrijdende samenwerking.

  • Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw werden er talrijke projecten opgezet om de minder ontwikkelde regio’s te ondersteunen.
  • Prinses Beatrix van Nederland legde in 1974 de basis voor de huidige Euregio Maas-Rijn. Tijdens een bezoek aan Zuid-Limburg stelde ze voor om de grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen.
  • In 1976 legden de commissaris van de Koningin van de Nederlandse provincie Limburg, de gouverneurs van de Belgische provincies Limburg en Luik en de Regierungspräsident van Keulen de bouwstenen voor de oprichting van een werkgroep voor grensoverschrijdende samenwerking. Het principeakkoord kwam twee jaar later tot stand.
  • Sinds 1991 heeft de Euregio Maas-Rijn een juridische basis in de vorm van een “Stichting” naar Nederlands recht. In het jaar 1992 trad de Duitstalige Gemeenschap van België toe tot de Euregio Maas-Rijn.
  • In 2007 werd het Bureau van de Euregio Maas-Rijn verplaatst van Maastricht naar Eupen. Hoewel de zetel in Maastricht bleef, betrokken de 15 medewerkers van de Stichting (incl. Interreg-programma) nieuwe vertrekken in het bureau van de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap.
  • Op 23 november 2017 keurde het Bestuur van de Stichting een hervorming van de structuur goed, waardoor de euregio een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) kan worden. Parallel werd beslist om binnen 2 jaar na het opzetten van de EGTS bijkomende partners aan boord te nemen.
  • De Stichting Euregio Maas-Rijn zal haar activiteiten vanaf 1-4-2019 als EGTS voortzetten.

 

De Euregio Maas-Rijn bevordert en coördineert de grensoverschrijdende samenwerking van de vijf partnerregio’s.
Tegenwoordig is de grensoverschrijdende samenwerking nog nauwelijks weg te denken.

 
 

Identiteit

De Euregio Maas-Rijn is met haar drie talen en vijf partnerregio’s de meest veelzijdige, maar ook meest complexe euregio in hartje Europa.

Ze houdt zich actief bezig met het opzetten van projecten door competente actoren te verenigen. De EMR koppelt en ondersteunt deze actoren en bemiddelt tussen hen en draagt zodoende bij tot het welslagen van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de partnerregio’s over de landsgrenzen heen.

Veel concrete verworvenheden die het leven van de burgers in de EMR vergemakkelijken, lijken ons vandaag heel vanzelfsprekend. Toch konden ze vaak ontstaan dankzij afspraken binnen en projecten van de Euregio Maas-Rijn.

 
 

Menige dagelijkse dienstverlening ontstond dankzij de voortrekkersrol en steun van de Euregio Maas-Rijn.

 
 
Karte EMR

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming