pandemric

De EGTS Euregio Maas-Rijn ondersteunt euregionale samenwerking op het gebied van crisismanagement in het geval van een pandemie, zoals COVID-19, of een grootschalige uitbraak van een besmettelijke ziekte. Daarom neemt de Euregio Maas-Rijn deel aan het PANDEMRIC-project. 

Doel

Tijdens de Covid-crisis werden de regionale structuren vaak overruled door nationale/ federale structuren, die vaak administratieve en medische maatregelen namen die geenszins met elkaar verenigbaar waren. De voor de hand liggende euregionale samenwerking was opeens niet meer vanzelfsprekend, terwijl de noodzaak ervan bleef bestaan. Dit vereiste dus een andere aanpak, die nu vormgegeven wordt door het PANDEMRIC-project.

Tijdens de eerste Covid golf werd duidelijk dat met name de afspraken over de uitwisseling van informatie (en hoe aan de burger uit te leggen dat de maatregelen in Duitsland, België en Nederland verschillen) op administratief en operationeel niveau versterkt moesten worden. Ook bleek dat een betere coördinatie op het gebied van de verdeling van IC-patiënten nodig was. Een andere hindernis die zich tijdens de eerste Covid-golf aandiende, was het grensoverschrijdend testen. Tijdens de eerste Covid-golf werd duidelijk dat dit vrijwel onmogelijk was. Ook de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen kende enkele tegenslagen. Het doel van dit project is dan ook om tijdens dergelijke grote crises gebruik te maken van de voordelen van de grenslocatie.


 

Binnen PANDEMRIC zal onderzoek gedaan worden naar de effecten van de corona maatregelen en hun impact op de Euregio Maas-Rijn (EMR) en (de gezondheid van) haar burgers. Verder zullen mogelijkheden worden onderzocht om de euregionale informatie-uitwisseling te verbeteren. De verbreding van de samenwerking tussen de IC-afdelingen van de ziekenhuizen zal ook een onderwerp zijn dat binnen PANDEMRIC onderzocht zal worden. Ook zullen ook de juridische aspecten van grensoverschrijdend vervoer worden onderzocht.

Verder bleek dat er een behoefte is aan een euregionaal ‘early-warning system’. Daartoe zullen enkele van de bestaande instrumenten voor informatie-uitwisseling worden aangepast en verbeterd. Het verzoek om wederzijdse bijstand (ambulances en Medische Intensive Care Units) zal meer geautomatiseerd worden om de druk op de meldkamers, afdelingen infectieziektebestrijding en crisisteams bij grote crises zoals de Covid-crisis te verminderen. Ook zal er een euregionaal centrum worden opgezet voor de gezamenlijke aanschaf van betrouwbare beschermingsmiddelen en euregionale testmogelijkheden.

Op deze manier heeft PANDEMRIC als doel de euregionale samenwerking in het geval van een pandemie of een grootschalige uitbraak van een besmettelijke ziekte te verbeteren. 

Organisatie

EMRIC (lead), UM Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility (ITEM)MUMC, de Duitstalige Gemeenschap, de provincie Luik en de EGTS-EMR zullen samenwerken aan deze verbeteringen. PANDEMRIC wordt financieel ondersteund door INTERREG Euregio Meuse-Rhine en wordt medegefinancierd door de Provincie Limburg.

Pandemric und Provinz Limburg

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming