Arbeitsmarkt, Unterricht und Ausbildung

Euregioschool

Een label voor scholen met extra aandacht aan een euregionale component

De bijzondere ligging van de Euregio Maas-Rijn met haar drie officiële landstalen maakt het niet alleen nodig maar vooral ook mogelijk om leerlingen al vanaf jonge leeftijd op natuurlijke wijze met de buurtaal of zelfs buurtalen en interculturele verschillen in aanraking te laten komen. Als scholen in basis, middelbaar- en beroepsonderwijs hieraan voldoende aandacht besteden, kunnen de leerlingen van vandaag er in de toekomst de vruchten van plukken door betere kansen op de euregionale studie- en arbeidsmarkt. Zo kan de meertaligheid van de Euregio tot een ware troef worden.

Vanuit deze gedachte is in 2007 – destijds nog als project – het label “Euregioschool” ontstaan, met als doel de kennis van de buurtalen en interculturele competenties te vergroten. De scholen met het predicaat Euregioschool bevinden zich momenteel vooral in Nederland. Het is onze doelstelling om het netwerk uit te breiden, vooral ook in de andere partnerregio’s van de EMR.

Zowel scholen in het primair onderwijs als scholen in het secundair/voortgezet onderwijs kunnen het label Euregioschool verkrijgen, wanneer ze aan een reeks voorwaarden voldoen:

EUREGIOSCHOOL
 
 
 

Voorwaarden aan Euregioschools

Euregioschools besteden structureel extra aandacht aan minimaal een van de buurtalen Duits, Frans en Nederlands. In het primair onderwijs krijgen de leerlingen op structurele wijze (ingebed in het curriculum), gedurende minimaal 45 minuten per week les in een van de buurtalen, door de eigen vakdocent die daarvoor speciaal is opgeleid ofwel door een speciaal voor dit doel opgeleide docent. Ook vindt er minimaal twee keer per jaar een grensoverschrijdende uitwisseling met een partnerschool uit de Euregio Maas-Rijn plaats. In het secundair onderwijs wordt leerlingen bovendien de mogelijkheid geboden een taalcertificaat te behalen dat is gekoppeld aan het Europees Referentiekader (ERK): Goethe voor Duits; Delf/Delf scolaire voor Frans en CnvT voor Nederlands.

Daarmee kan het label Euregioschool worden beschouwd als een logische volgende stap, volgend op het label Euregioprofielschool.    

Euregionaal lesmateriaal

Als pedagogisch-didactische ondersteuning voor Euregioscholen werd door Nuffic een reeks digitale lesmaterialen zoals Elena en lesmateriaal om te kopiëren ontwikkeld. Dit lesmateriaal is vrij te gebruiken. 

In het kader van het Interreg V project EMRLingua zal bestaand euregionaal lesmateriaal gebundeld en geactualiseerd worden en digitaal op een centrale website ter beschikking gesteld worden. Daarnaast wordt nieuw digitaal lesmateriaal ontwikkeld in de Euegiotalen Duits, Frans en Nederlands.  

Leerkrachten van de Euregioschools kunnen worden ondersteund door middel van bijscholing en gemeenschappelijke workshops en evenementen. Tijdens de regelmatige symposia en conferenties is er naast de theoretische en praktische input ruimschoots de gelegenheid om best practices en valkuilen met elkaar te delen. Eén keer per jaar wordt er een Euregionaal Taalfeest georganiseerd waarbij leerlingen van Euregioprofielscholen en Euregioschools samenkomen.  

Steun van de Euregio Maas-Rijn

De Euregio Maas-Rijn ondersteunt door middel van haar Schoolfonds ook grensoverschrijdende uitwisselingen tussen ten minste twee scholen uit verschillende deelregio’s van de EMR en bezoeken van scholen in een andere deelregio van de EMR. 

Daarnaast kan de EMR ook helpen bij het vinden van een partnerschool aan de andere kant van de grens.

Euregioschool worden

Geïnteresseerde scholen of leerkrachten kunnen contact met ons opnemen voor meer informatie (paulhoelsgens@euregio-mr.eu). Het verheugt ons wanneer nieuwe scholen uit alle partnerregio’s van de Euregio Maas-Rijn het label nastreven! 

Wij ondersteunen u graag bij de aanvraag en de verdere voorbereidingen! 

Handige documenten om te downloaden

Contact

Nog vragen? Aarzel niet: stuur ons een mailtje!

psrg-mr

 
 

verdere Projecten

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming