(c) Frederik Sandermans

Drielandenpark: Open ruimte zonder grenzen

GIS-Viewer

Verzamelen van geodata uit 3 landen en 4 regio's. De ruimtelijke structuur van de Euregio - een puzzelspel.

Gis Viewer

PLUS Change

Voor een klimaatbestendig landschap in de Euregio Maas-Rijn en daarbuiten.

PLUS Change group

Euregionaal symposium (12/2023)

Samen voor een klimaatbestendig landschap 2.0 ... natuurlijk in grensoverschrijdende stroomgebieden!

Flutkatastrophe in der EMR. Juli 2021.
 
Nachhaltige Entwicklung

Landschap en klimaat

 
 

Het Drielandenpark is een samenwerkingsverband en platform voor ruimte, natuur en landschap in het centrum van de Euregio Maas-Rijn. Het ligt tussen de steden Hasselt, Genk, Maastricht, Heerlen, Aken, Eupen, Verviers en Luik. Dit prachtige stukje Europa is een landschapsgebied zonder grenzen, waar rijke cultuur en gevarieerde natuur elkaar ontmoeten.

In dit samenwerkingsnetwerk werken partners uit Duitsland, België en Nederland sinds 2001 hand in hand aan de implementatie van visies, richtlijnen en projecten. Het belangrijkste doel is om het gemeenschappelijke landschap en zijn kwaliteiten bespreekbaar te maken en de grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn op dit gebied te bevorderen. De ontwikkeling van een grenzeloze groene infrastructuur, de verbetering van de waterkwaliteit of een duurzame, regionale landbouw zijn net zo goed onderwerp van samenwerking als het belang van het landschap voor de mensen, hun gezondheid en de Euregionale economie.

Het doel is om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling in de Euregio Maas-Rijn, om de Euregionale identiteit te versterken en om artikel 9 van de Europese Landschapsconventie over grensoverschrijdende landschappen uit te voeren.

In 2022 werd het Drielandenpark geïntegreerd in de langetermijnvisie van de EMR onder het overkoepelende thema "Landschap en Klimaat" als onderdeel van de strategie EMR 2030. De ontwikkeling naar een klimaatbestendig landschap is dus de focus van de grensoverschrijdende samenwerking van de partners van het Drielandenpark tot 2030.

Het Drielandenpark werkt op basis van vierjarige samenwerkingsovereenkomsten, met wisselende zwaartepunten in de drie werkgebieden netwerken & uitwisseling, projecten en communicatie. De huidige fase loopt eind 2023 af. De nieuwe fase (2024-2027) wordt momenteel voorbereid.

 
 

Netwerken & Uitwisseling

Euregionaal projectforum

Elke twee jaar organiseert het Drielandenpark een Euregionaal projectforum over veranderende, actuele onderwerpen:

De projectfora zijn gericht op het betreffende, thematisch wisselende vakpubliek.

WG Invasieve Soorten

Sinds 2015 organiseert het Dreilendenpark één keer per jaar de Werkgroep Invasieve Soorten voor een grensoverschrijdende uitwisseling over invasieve uitheemse soorten.

Living Lab in het post-mijnlandschap

Deelname aan externe evenementen om de thema's van het Drielandenpark, in het bijzonder de grensoverschrijdende component, dichter bij een breder (professioneel) publiek te brengen en incidentele (co-)organisatie van andere evenementen, zoals het Living Lab over het post-mijnlandschap (oktober 2022) in samenwerking met de Universiteit Luik.

 
 
 

Projecten

HORIZON PLUS Change

Van juni 2023 tot mei 2027 zal het Dreiländerpark als casestudy deelnemen aan het HORIZON-project PLUS Change (Participatory Land Use Strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a Changing world) onder leiding van het Tsjechische onderzoeksinstituut Czech Globe. Samen met belanghebbenden en partners zal het Drielandenpark een Euregionaal actieplan ontwikkelen voor op de natuur gebaseerde oplossingen om een klimaatbestendig landschap in de EMR te creëren en te versterken.

Landschapspark Grenzeloos Bocagelandschap

Euregionale initiatieven ondersteunen, zoals de kandidatuur "Landschapspark Grenzeloos Bocagelandschap".

Studies en projecten met landschapsrelevante thema's

Opdracht geven voor studies en projecten met landschapsrelevante onderwerpen, meest recentelijk

o SUBTERRANEA 

o DEAR LANDSCAPE

o Groene infrastructuur

 
 
 

 
 
 
 

Uittreksel uit de strategie

Landschap en Klimaat

EMR 2030
 

Contactpersonen

Anja Brüll
Project Manager
Drielandenpark

+32 (0)87 789 639
njbrllrg-mr

 
 

Alexandra Silinski
Projectmedewerkster
Drielandenpark

+32 (0)87 789 639
lxndrslnskrg-mr

 
 
Alexandra Silinski (c) Elias Walpot Photographie
 
 
 
 

Thema's

 
 
Economie en innovatie
Economie en innovatie
1
Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
2
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
3
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
4
Veiligheid
Veiligheid
5
Mobiliteit en infrastructuur
Mobiliteit en infrastructuur
6
Landschap en Klimaat
Landschap en Klimaat
7
Territoriale analyse
Territoriale analyse
8
Belangenbehartiging en regiomarketing
Belangenbehartiging en regiomarketing
9

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming