PEOPLE TO people - Microprojecten
De
microprojecten People to People worden uitgevoerd met Europese steun van hetInterreg V-A EMR-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). 

 

Per thema worden hieronder de uitgevoerde microprojecten  weergegeven. Voor elk microproject wordt gedetailleerde informatie verstrekt in een soort factsheet (PDF-formaat). 

Indien u meer over het een of ander microproject wenst te weten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 
 

Projecten op de kaart

Keuze
Alle maatregelen
Cultuur en Sport
Communicatie en Marketing
Burgerparticipatie en publieke dienstverlening

Selecteer een maatregel om de projecten op de kaart te bekijken.

Maatregel 1    -    Sport en cultuur

Expanded new music

Het microproject "Expanded new music“ had het doel de hedendaagse elektronische muziek in de Euregio Maas-Rijn en daarbuiten te versterken.

ESO trifft Wortkunst

Bij "ESO trifft WortKunst" ging het zowel om de ontwikkeling als om en implementatie van een reeks van 4 evenementen die 40 euregionale leden van het ESO met regionale "woordkunstenaars" gestalte hebben gegeven.

Mear

Bij het microproject "Mear" ging het om de experimentele hedendaagse muziek zowel in België alsook in Nederland.

 

Des-Re-Be

Het doel van "Des-Re-Be" was ten eerste om het proces van het voor de eerste keer maken van een NL-versie van dit systeem te versnellen, deze beschikbaar te stellen aan de Nederlandstalige instanties. Daarnaast werd een opleidingscursus voor verpleeg- en verzorgingspersoneel en voor het personeel van de arbeidsbemiddelingsdiensten te ontwikkelen gegarandeerd.

Aachen 2025

Het doel van het microproject "Aachen 2025" was om de jongeren van de EMR aan te moedigen hun ideeën en projecten in te dienen over de vraag "In welke maatschappij willen ze in 2025 leven?”.

Euregionale Musicum

Met het grensoverschrijdende muziekfestival "Euregionale Musicum" (Componisten & musici uit de grensstreek) ontstond het idee om een grensoverschrijdende uitwisseling te bevorderen met klassieke concerten van Duitse, Belgische en andere internationale artiesten.

 

Grenzeloos Grind

Met als doel het grensgebied tussen Kinrooi (BL) en Maasgouw (NL) met elkaar te verbinden, werd een belevingsroute voor fietsers en wandelaars uitgestippeld, gebaseerd op de geschiedenis en de natuurlijke rijkdom van dit gebied. Augmented-reality-verrekijkers zijn geïnstalleerd op deze avontuurlijke route. 

1945

In november 2018, organiseerde Eastbelgica v.z.w. ter herdenking van de wapenstilstand van WOI het concertevenement in een verlaten winkelcentrum veranderd in een slagveld.
Gesterkt door deze meer dan positieve ervaring, voelen de organisatoren zich geroepen om ook 1945 niet te vergeten ... zonder een kopie te maken van het eerste evenement. Nu in de vorm van een musical met name "1945".

Flow my tears

Bij "Flow my tears" ging het om het bevorderen van de aandacht voor hedendaagse klassieke muziek, het ondersteunen van componisten die hierin werkzaam zijn en het samenwerken met hen om het compositieproces te voorzien van feedback.

 

Borderlines

Borderlines” heeft zich tot taak gesteld de taal- en landsgrenzen in de Euregio te thematiseren en te overbruggen, in gesproken en geschreven woord, in beeld en op het podium.

 


Maatregel 2    -    Arbeidsmarkt, onderwijs en jeugd

Cut4theJob

Dit microproject maakte de uitwisseling van studenten in de kappersopleiding mogelijk.

 


Maatregel 3    -    Communicatie en marketing

Isle of culture

Het microproject "Isle of culture" pakt de uitwisseling en netwerkvorming op van de festivals "Kimiko (Aken) - Musikmarathon (Eupen) - Bunkerpop (Landgraaf) op.

Euregio Cha App

Met het microproject "Euregio Cha APP“ werd een grensoverschrijdende meertalige mobile app voor een omvangrijk palet van de 60 mooiste fiets- en wandelroutes gecreëerd. 

Euregionale Vrijetijdsagenda

Met de “Euregionale vrijetijdsagenda” werd een digitale tool voor grensoverschrijdende cultuurcommunicatie opgezet.

 

CoViVa

Het doel van het microproject "COVIVA" was precies dit onder de aandacht van burgers en professionals te brengen: hiertoe werd een informatieve video gemaakt, die de burgers liet zien dat het wonen in de EMR een absolute meerwaarde heeft vanuit gezondheids- en sociaal oogpunt.

Dear Euregio en route

Gebaseerd op gegevens verzameld in de Euregio (PtoP Int IV) (over onderwerpen zoals openbare ruimte, sociale cohesie, identiteit, vacature, ondernemerschap, infrastructuur demografische ontwikkeling, ...), werd een grensoverschrijdende (en niet-geografische) thematische atlas met inzichten, verschillen en overeenkomsten gecreëerd.

 


Maatregel 4    -    Burgerparticipatie en publieke dienstverlening

Natural Park Prospects

In het middelpunt van het microproject “Natural Park Prospects” stond de ontwikkeling van een model voor het toekomstige beheer van een gezamenlijke grensoverschrijdende ontwikkeling van het natuurpark Hohes-Venn / Eifel (BE-NRW-Rhl-Pf).

Dear Landscape

Het doel van het microproject "Dear Landscape" is echter om de participatie van de burgers te verzekeren door middel van hun zinvolle visie op hun natuurlijke omgeving met betrekking tot natuurbehoud en land- en landschapsplanning.

REHAC

Het microproject "REHAC" had tot doel bruikbare euregionale initiatieven te identificeren en deze in een tweetalige toolkit op te nemen.

 

HIE-Healthy Indoor Environment

Het doel van dit microproject was, door middel van doelgroep-interviews met huurders, verhuurders en actoren op het gebied van de kwaliteit van sociale huur en huisvesting, inzicht te krijgen in de problemen die beide partijen ondervinden op het gebied van gezond leven.

YES - Youth euregional scan

Om over bruikbare en vergelijkbare euregionale gegevens over jongeren in de EMR te beschikken, werd met de steun van dit microproject in het najaar van 2019 een euregionale jeugdscan uitgevoerd en, wat nog belangrijker is, kon de methode voor het uitvoeren van een grensoverschrijdende scan aanzienlijk worden verbeterd.

Citizen Summit

In het kader van de "Citizen Summit" werden aan de burgers van de EMR in twee zogenaamde "Burgertoppen" burgervriendelijke thema's op het gebied van de volksgezondheid voorgelegd, waarover ook professionals met elkaar in discussie gaan.

 

Natural Park Achievements

In het kader van "Natural Park Achievements" werd een interdisciplinaire regionale conferentie georganiseerd met regionale actoren zoals natuurbeschermings- en onderwijsinstellingen, organisaties voor bestemmingsbeheer en overheidsdiensten rondom het grensoverschrijdende natuurpark Hohes-Venn / Eifel.

Vrijwilligers futureproof

Om vergelijkingen mogelijk te maken en ervaringen en deskundigheid uit te wisselen, werd in het kader van "Vrijwilligerswerk futureproof" een studiedag georganiseerd, waarop vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en onderzoekscentra uit verschillende regio's van de EMR (NL en BL) vertegenwoordigd waren.

 

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming