De Euregio Maas-Rijn-een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS).

29.03.2019

Sinds de 01.04.2019 zet de Euregio Maas-Rijn haar activiteiten als Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking voort. Het doel van deze structurele hervorming is het EMR beter af te stemmen op de huidige behoeften van de burgers van een grensregio.

Bildtext

Sinds de 01.04.2019 zet de Euregio Maas-Rijn haar activiteiten als Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking voort. Het doel van deze structurele hervorming is het EMR beter af te stemmen op de huidige behoeften van de burgers van een grensregio. Daartoe zal de door de bevoegde lidstaten erkende EGTS een rol kunnen spelen als spreekbuis voor de problemen van de burgers van het grensgebied met de bevoegde lidstaten of andere structuren op hoger niveau. Concreet gezien is het precies deze taak die door de oprichting van de EGTS aan de EMR zal worden overgedragen. Waar de Stichting als vrijwillige partner optrad, wordt de EGTS onvermijdelijk.

Daarnaast zal de structuur van het comité worden gestroomlijnd en het bureau worden gereorganiseerd. Er zullen minder comités komen om meer democratische besluitvormingsprocessen te vergemakkelijken.

De EGTS ziet zichzelf steeds meer als een "moederschip" voor grensoverschrijdende structuren die direct of indirect door de Stichting mogelijk gemaakt. Het doel is de bestaande structuren te consolideren en de relevante informatie te bundelen in een samenwerkingsstructuur. Zo kunnen bijvoorbeeld EMRIC (samenwerkingsstructuur van de hulpdiensten), het Euregionale coördinatiebureau van de AVV (mobiliteit), het grensinformatiepunt (arbeidsmarkt) en nog veel meer de structuren van de EGTS gebruiken om op het verantwoordelijke overheidsniveau een hoorzitting te houden over de problemen op het betreffende vakgebied. Wrijvingsverliezen en vaste kosten kunnen door dergelijke synergieën tot een minimum worden beperkt.
  
Er is ook al besloten tot een volgende fase van structurele hervormingen. Binnen twee jaar na de start van de EGTS moeten nieuwe partners zich bij de vereniging kunnen aansluiten. Gezien de toenemende uitdagingen waarmee de gemeenten worden geconfronteerd en de overdracht van bevoegdheden aan de gemeenten in sommige lidstaten lijkt dit een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ook in dit opzicht toekomstbestendig is. De ITEM zal een studie uitvoeren om de best mogelijke ontwikkeling van de EGTS vast te stellen.

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 630
Fax: +32 (0)87 789 633
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Farbbalken
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen