Interview met de vereniging EuregioKultur

Het finale van Borderlines - Poetry Slam 
Het finale van Borderlines - Poetry Slam

 De vereniging EuregioKultur e.V.: altijd een zin vooruit

De Euregio Maas-Rijn is rijk aan diversiteit. Een verscheidenheid die in veel dingen tot uiting komt, ook in de literatuur van deze grensstreek. Dankzij de smeltkroes van taal en cultuur produceren we buitengewone dingen in spraak en geschrift. EuregioKultur e.V. promoot deze schatkamer van taal en literatuur al jaren met behulp van talrijke evenementen en wedstrijden. Dit jaar hebben dr. Oliver Vogt en zijn team gezelschap gekregen van een nieuw medewerkster, mevrouw Ina Engelhardt. We geven ze allebei het woord.

Dr. Vogt, u bent de eerste voorzitter van EuregioKultur e.V. Wat is EuregioKultur e.V. eigenlijk en hoe is haar team samengesteld?

O. Vogt: EuregioKultur e.V. is een vereniging zonder winstoogmerk die zich ten doel stelt grensoverschrijdend cultureel werk in de Euregio Maas-Rijn te ontwikkelen en te bevorderen. Wij voeren een hele reeks eigen projecten uit, meestal in samenwerking met partners uit andere regio's van de EMR, maar wij zien onszelf ook als bemiddelaars en ideeënleveranciers wanneer iemand ons benadert met een grensoverschrijdend project op cultureel gebied.

Op die manier neemt ook het aantal projecten waarbij wij betrokken zijn voortdurend toe. Toen de vereniging in 2012 werd opgericht, konden we het werk nog aan met voornamelijk vrijwillige leden. Sinds het begin van het jaar heeft de vereniging naast mij nog een vaste medewerkster - mijn collega Ina Engelhardt. Daarnaast hebben wij andere freelancers in dienst en vullen wij regelmatig stageplaatsen in.

Mevrouw Engelhardt, u bent "de nieuwe". Op de contactpagina van de website van
EuregioKultur e.V. staat uw functie vermeld als "Projectmanager Wallonië". Kunt u uw werkterrein een beetje toelichten? Wat doe je specifiek?

 

I. Engelhardt: Zoals u weet, de term "projectmanagement" dekt heel wat zaken, en mijn activiteiten hier zijn al even gevarieerd, waarbij ik de projecten van A tot Z begeleid en meedenk over hun verdere ontwikkeling. Mijn werk strekt zich uit van het schrijven van financieringsaanvragen, het coördineren van de betrokken actoren en de concrete planning van het evenement tot de uitvoering ter plaatse. Natuurlijk ben ik bij alle projecten betrokken, per slot van rekening zijn we in de hele Euregio actief.

 

Mijn bijzondere aandacht gaat echter uit naar Wallonië: in de lange geschiedenis van de projecten zijn reeds enkele waardevolle samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Mijn taak bestaat er echter in dit netwerk van medestanders, partners en publiek uit te breiden en in stand te houden. Het feit dat ik in Luik woon maakt dit werk natuurlijk gemakkelijker, omdat het gemakkelijker is "binnen te vallen" bij nieuwe partnerboekhandels of op de universiteit, waar we ook onze samenwerking met de cursus vertalingen hebben uitgebreid. Daarnaast hebben we vorig jaar een Waalse zustervereniging opgericht, EuregioCulture asbl, die nieuwe mogelijkheden heeft geopend voor lokaal projectwerk.

 

Wat trok je aan in deze positie? Waarom heb je je sollicitatie bij EuregioKultur e.V. ingediend?

 

I. Engelhardt: Heel erg zelfs! De mengeling van talen en culturen - in de werkomgeving zelf, maar ook in de kern van elk van de projecten. Ik hield ook van de diversiteit van de taken, dat je de individuele acties van begin tot einde volgt en ook vooruitdenkt in samenwerking met het team en andere partners. Dit sloot dus perfect aan bij mijn studiegebied van communicatie en culturele bemiddeling. Bovendien wilde ik als inwoner van Luik door mijn werk bij EuregioKultur e.V. meer te weten komen over het gebied, de culturele instellingen hier en de samenwerking over taal- en landsgrenzen heen. Ik was al betrokken geweest bij enkele projecten op Frans-Duits gebied - met een derde taal en cultuur aan boord verruimde ik mijn horizon nog meer.

NXT TXT editie van 2019 (c) EuregioKultur e.V. 
NXT TXT editie van 2019 (c) EuregioKultur e.V.

Onze Euregio is inderdaad zeer divers en kleurrijk. Welkom dus bij de EMR en veel succes ook met de EuregioCulture asbl Wat veel lezers zich nu ongetwijfeld afvragen is hoe de vereniging zich verhoudt tot de EGTS Euregio Maas-Rijn. Kunt u ons inlichten?

O. Vogt: Wij hebben al verscheidene jaren een zeer constructieve en productieve relatie met de EGTS Euregio Maas-Rijn. Enerzijds begeleidt en ondersteunt de EGTS ons werk op structureel niveau en heeft zij ons via haar politieke werkzaamheden in de regio belangrijke adviezen kunnen geven en contacten kunnen leggen; anderzijds zijn wij reeds begonnen met de gezamenlijke ontwikkeling van projecten op inhoudelijk niveau. De NXT TXT Awards - een euregionaal project voor cultuureducatie - die nu al voor de vijfde keer worden uitgereikt, zijn daar een goed voorbeeld van. Het project wordt uitgevoerd door EuregioKultur e.V. met partnerorganisaties uit de andere regio's, onder het beschermheerschap van de voorzitter van de EGTS.

Wat zijn de huidige gebeurtenissen of projecten waar de vereniging momenteel aan werkt?

O. Vogt: Ons werk is in de loop der jaren zeer complex en divers geworden. Aangezien onze activiteiten bijna uitsluitend meerjarige, zich herhalende projecten zijn en de processen parallel moeten lopen, zal ik de projecten omwille van de eenvoud opsommen:

Euregioliteratuurprijs voor scholieren: Ons eerste project, destijds overgenomen door het Zweckverband Region Aachen, is een leesproject voor scholieren uit de hele EMR. De prijs viert dit jaar zijn 20e verjaardag!

De Euregio Leest: Een uitbreiding van de Euregioliteratuurprijs voor scholieren, die zich in samenwerking met bibliotheken en boekhandels ook richt op een volwassen publiek en de voor de Euregioliteratuurprijs voor scholieren genomineerde auteurs aan hen voorstelt (bestaat sinds 2013).

NXT TXT Awards: Een schrijfwedstrijd voor aanstormende auteurs uit de EMR van 15 - 25 jaar (bestaat sinds 2017).

Borderlines - Euregional Poetry Slam: Een poetry slam project dat in Nederland werd gelanceerd door Stichting Panda en aanvankelijk een puur Nederlands project was. In 2018 nam EuregioKultur e.V. vervolgens de projectleiding aan Duitse zijde over, breidde het project ook uit naar Oost-België en breidde dit jaar de samenwerking uit naar Wallonië via onze "zustervereniging" in Luik, EuregioCulture asbl (bestaat sinds 2018).

Borderlines - Euregion Stories is een Euregionaal schrijf- en filmproject dat aanvankelijk onder Corona werd ontwikkeld als alternatief voor het slamproject, maar door het succes nu parallel aan de poetry slams wordt voortgezet (bestaat sinds 2020).

Trimaran is een Duits-Nederlands-Vlaams poëzieproject waarin auteursparen grensoverschrijdend samenwerken, elkaars gedichten vertalen en ze uiteindelijk publiceren in een tweetalig tijdschrift (bestaat sinds 2016).

De Literaire Zomer is een Duits-Nederlands-Vlaams literatuurfestival waaraan van juli tot september auteurs voorlezen uit hun nieuwste werken en waaraan inmiddels meer dan 20 partnersteden deelnemen (EuregioKultur e.V. is sinds 2020 verantwoordelijk voor de algehele leiding).

Literaturcafé Aachen/Lesereihen: Samen met het Literatuurbureau in de EMR plannen wij de opening van een literatuurcafé in de vroege zomer van 2022. Wij organiseren ook verschillende literatuurformules met het literatuurbureau, zoals de "Leselust auf dem Lousberg" (zin in lezen op de Lousbegr), de "H/Auslese" (een woord puzzle tussen ‘Haus’ en ‘Auslese’. Betekent “een selectie die thuis wordt gelezen”), en andere).

Borderlines - Euregion Stories 
Borderlines - Euregion Stories

Het is verbazingwekkend hoeveel verschillende soorten evenementen en wedstrijden de vereniging in de loop der jaren heeft georganiseerd! Geen tijd voor verveling dus. Wat vinden u het leukst aan uw werk en wat zal u graag zien in de toekomst van de vereniging?

O. Vogt: De taalkundige en culturele diversiteit van dit gebied, de grensoverschrijdende ontmoetingen en het gevoel dat we ondanks alle verschillen een gemeenschappelijk proces van ontdekking en begrip op gang kunnen brengen, is wat ons werk voor mij zo opwindend maakt.

Ik hoop dat ons werk op evenveel belangstelling en goodwill kan blijven rekenen als voorheen.

I. Engelhardt: Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn! Wat mijzelf het meest bevalt, is het reeds genoemde brede scala van taken, alsmede de verscheidenheid van de mensen waarmee je te maken krijgt. Zij komen niet alleen uit de meest uiteenlopende vakgebieden (zij zijn schrijver, vertaler of kunstenaar, werken in bibliotheken, boekhandels, culturele centra of in de openbare sector), maar ook uit de verschillende hoeken van de Euregio. Zo ontdekt u altijd iets nieuws - in uitwisseling met de partners of ter plaatse, in verschillende hoeken van de Euregio.

 

Wat wens ik voor de toekomst van de vereniging? Dat haar projecten - oude of nieuwe - mensen van verschillende leeftijden blijven inspireren om in contact te komen met de inwoners, talen en culturen aan de andere kant van de grens door te lezen, te schrijven, te luisteren of te praten.

 

Ik zie dat ze allebei branden voor literatuur en cultuur in de Euregio Maas-Rijn. De EGTS Euregio Maas-Rijn is blij dat uw werk uw zo boeit. Want wij allen die in en voor de Euregio scheppen of werken zijn altijd gefascineerd door haar diversiteit. Ik dank hen beiden voor het interview en wens EuregioKultur e.V. veel succes in de toekomst!

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming