People to Peoplethematische Oproep "Cultuur" in euregionaal perspectief

Interreg EMR

Thematische oproep tot indiening van micro-projecten

van 01 april 2021 tot 22 juni 2021 (14h)


Heeft u goede ideeën inzake "Cultuur" op euregionaal vlak, in het bijzonder:

* Organisatie van cultuurevents (met inbegrip van events met betrekking tot natuur en landschap);
* Organisatie van voorstellingen, tentoonstellingen en geleide bezoeken;
* Gezamenlijke productie van een (al dan niet roterende) voorstelling of tentoonstelling;
* Ontwikkeling van gemeenschappelijke bezoekerskaarten, ticketing;
* Digitale cultuuractiviteiten
enz.

en belangstelling om aan een project deel te nemen?

Dan neem gerust contact met ons op!

Specifieke aspecten

De volgende elementen zijn essentieel voor deze oproep:

 • Inbinding van partners vanuit zoveel mogelijk deelregio’s van de Euregio Maas-Rijn  / het betrokken gebied;
 • De implementatie van de geplande activiteiten dient ook gewaarborgd te zijn in het geval van (volledige) beperkingen als gevolg van de Coronapandemie.
 • Looptijd van ongeveer 6 1/2 maanden (vanaf midde september 2021 tot max. 31/03.2022). 
 • Periode subsidiabiliteit van de kosten: 01.04.2021 tot 31.03.2022.

Gedetailleerde informatie

Verkrijgbaar voor u bij:

 • de projectleiding Euregio Maas-Rijn: Mevrouw Sonja Fickers (snjfckrsrg-mr)
 • Voor vragen aan het PtoP voor projectbeheer bij het EMR zijn de volgende spreekuren ingesteld:
  => Vanaf 06.04.2021, op dinsdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 t/m 22.06.2021 (tenzij anders vermeld op de website van de EMR).
  De spreektijden worden op afspraak toegewezen. Gelieve daarvoor een e-mail te sturen naar mevrouw Sonja Fickers (snjfckrsrg-mr).

of bij het contactpunt in uw regio:

Inschrijving

Uw wenst/jullie wensen een aanvraag uit te werken en in te dienen? De registratie van de projectaanvraag per email aan Sonja Fickers (snjfckrsrg-mr) is verplichtend.
! Enkel vooraf geregistreerde projectideeën komen in aanmerking voor definitieve indiening)!

Indiening

Een volledig subsidieaanvraag houdt de volgende elementen in:

 1. een compleet en conform ingevuld aanvraagformulier (bijlage 1a),
 2. een dosten- en financieringsplan (bijlage 1b),
 3. de bewijsstukken betref. de gebudgetteerde kosten + i.v.t. bijlage 2a - 2d,
 4. de verklaring "verbintenis tot deelname": een exemplaar per partner, ingevuld en ondertekend (bijlage 3a + 3b),
 5. de “State aid self-declaration”: een exemplaar per partner, ingevuld en ondertekend (bijlage 6),
 6. I.v.t. BTW-attest per projectpartner

en gebeurt op electronische wijze per email (of wetransfer.com) aan: snjfckrsrg-mr

Documenten

De volgende handleiding voor microprojecten PtoP met bijlagen geeft u nuttige informatie.

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Farbbalken
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming